Tarihçe

·       1975-1976 Eğitim – Öğretim yılında Türkiye’de açılan 24 meslek yüksekokulundan birisi olarak 8 Mart 1976 tarihinde “Çorum Makine Meslek Yüksekokulu” olarak bugün Çorum Müzesi olarak kullanılan binada eğitime başlamıştır.

·       1980 yılı Şubat ayıda Çorum Eğitim Enstitüsünün Devlet Hastanesi karşısındaki yerine (Eski Öğretmen Okulu Binası) taşınmıştır.

·       20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı Yükseköğretim Kurumları hakkında Kanun Hükmündeki Kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki yükseköğretim kurumları, yeni oluşturulan Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) bünyesine dâhil edilmiştir. Bu kararname ile Yüksekokulumuzun adı “Çorum Meslek Yüksekokulu” olarak değiştirilerek Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

·       27 Haziran 1987 tarih ve 19500 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3389 Sayılı Kanun’un 10/c maddesi uyarınca Çorum’da kurulması planlanan Mühendislik Fakültesi bünyesine dâhil edilmiştir.

·       11 Temmuz 1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3837 Sayılı Kanunun 3.Maddesi uyarınca Gazi Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

·       1 Mart 2006 tarih ve 5467 Sayılı Kanun ile yeni kurulan Hitit Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

·       Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’nün, Meslek Yüksekokulu’nun Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılması konusundaki teklifi, 29 Eylül 2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı incelenmiş ve uygun görülmüştür.

 

HIZLI ERİŞİM

instagram