Genel Bilgiler

Meslek Yüksekokulumuz, Makine Meslek Yüksekokulu olarak 8 Mart 1976 eğitim-öğretim yılında kuruldu. Daha sonraki yıllarda artırılan Teknik Program sayısının yanı sıra, İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne bazı programlar da ilave edilerek Meslek Yüksekokulu bünyesine dahil edildi.
 
Meslek Yüksekokulu, 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen bir madde ile, 1982 yılında Samsun/Ondokuzmayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlandı. 27 Haziran 1987 tarih ve 3389 sayılı kanunla, Ondokuzmayıs Üniversitesine bağlı olarak Çorum’da kurulması kararlaştırılan Mühendislik Fakültesi bünyesine alındı. Yüksekokulumuz daha sonra 11/07/1992 tarih ve 21282 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı kanunla doğrudan Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlandı.
 
Meslek Yüksekokulu, 01/03/2006 kabul tarihli 5467 sayılı kanunun 1.maddesiyle,  15 Üniversite içerisinde yer alan Hitit Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
 

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü’ nün, Meslek Yüksekokulu’ nun Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak ikiye ayrılması, bünyesinde bulunan ve aşağıda adı geçen programların öğrencileri ile birlikte ilgili meslek yüksekokullarına aktarılması konusundaki teklifi; 25/09/2014 tarihli Yüksek öğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca, uygun görülmüştür. 
 
Bundan sonra Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak Ön Lisans düzeyinde, branşlarında ara eleman-tekniker yetiştirmek üzere faaliyetini sürdürmeye devam edecektir. 

Şehrin merkezinde modern bir yerleşkeye sahip olan Meslek Yüksekokulumuz, halen 15 bölüm ve bu bölümlere bağlı 19 farklı programı ile yaklaşık 2942  öğrencinin eğitim gördüğü, her biri alanlarında uzman olan akademik ve idari personeli ile tam gün eğitim-öğretime devam etmektedir. Ülkemizin en eski ve köklü eğitim kurumları arasında yer alan Yüksekokulumuzda; kütüphane, okuma salonu ve her gün yemek hizmeti veren yemekhanesi bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin kullanımına açık olan internet (WiFi) erişimimiz mevcuttur.
 

Şehir merkezinde bulunması nedeniyle her yere ulaşım rahatlıkla sağlanabilmektedir.

HIZLI ERİŞİM

instagram