ERASMUS (Birim Koordinatörü : Öğr. Gör. Dr. Mustafa SEYREK)

Erasmus Program Koordinatörlüğü, Erasmus programı; Öğrenci Hareketliliği ve Personel Hareketliliği olmak üzere iki alt faaliyete, bu alt faaliyetler ise sırasıyla öğrenci öğrenim hareketliliği ve staj ile personel ders verme ve eğitim alma olmak üzere farklı faaliyetlere ayrılmaktadır. Erasmus Programı faaliyetleri üniversitemizde Uluslararası İlişkiler Birimi’nin kurulduğu andan itibaren gerçekleşmeye başlamıştır. Bu anlamda ilk adım, programın uygulanması açısından zorunlu olan Erasmus Üniversite Beyannamesi’nin alınmasıyla atılmıştır. Beyanname Hitit Üniversitesinin de bu programa dahil olmasına olanak vermiş böylelikle öğrenci ve personel hareketlilikleri başlamıştır. Tüm bu hareketliliklerin uygulanabilmesi için Avrupalı yükseköğretim kurumları ile ikili anlaşmalar yapılmıştır. Bu ikili anlaşmaların yenilerinin yapılabilmesi ve var olanların sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi için Uluslararası İlişkiler Birimi üniversite birim ve bölümlerini desteklemektedir. Gidecek öğrenci ve personelin başvurusu, seçimi ve değerlendirmesi ve gerekli belgelerin düzenlenerek yararlanıcının gitmeye hazırlanması Erasmus Koordinatörlüğümüzce yapılmaktadır. Öğrenci hareketliliği nicelik anlamında daha yoğun olduğundan, özellikle hareketliliğe hazırlanan öğrenciler için çeşitli toplantılar ve oryantasyon çalışmaları ile destek sağlanmaktadır.

Web Sitesi için tıklayınız.

HIZLI ERİŞİM

instagram