Harita ve Kadastro Programı Öğrencilerimiz Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivaline Katıldı

Üniversitemiz tarafından 8-9 Mart 2024 tarihleri arasında  gerçekleştirilen “Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali” kapsamında düzenlenen Proje Yarışmasına Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı öğrencilerimiz Eray ŞAHİN ve Aynur YÜCEL “Su kalitesi izlenmesinde insansız su üstü aracı tasarımı” isimli TÜBİTAK-2209-a projesi ile katılmışlardır.

 

Tüm canlılar var olmak için suya ihtiyaç duymaktadır. Dünya üzerindeki evsel, tarımsal ve sanayi amacı ile güvenli olarak kullanılabilecek su kaynakları dünyadaki toplam su kaynaklarının ancak %2.5 gibi küçük bir kısmıdır. Bu nedenle su kaynaklarının korunması ve su kaynaklarının izlenmesi ulusal stratejik öneme sahiptir. Yüzeysel su kalitesinin belirlenmesi insanların, diğer canlıların sağlıklarının ve ekolojik dengenin korunması açısından çok kritik öneme sahiptir. Su kalitesindeki değişimler suyun kullanım amacını da etkilemektedir.

 

Büyük yüzeyli su kütlelerinin (Doğal göller ve baraj göletleri vb.) su kalitesinin belirlenmesi için genellikle kıyıdan veya bir tekne yardımı ile alınan düzensiz numuneler kullanılmaktadır.

Bütün alanın anlamlı olarak ifade edilebilmesi yüzeye dağılmış planlı noktalardan ve farklı derinliklerden numune alınması ile gerçekleşmektedir.

 

Öğrencilerimiz su kalitesinin izlenmesi için gerekli olan su numunelerinin belirlenen nokta ve derinliklerden otomatik olarak alınması için insansız su üstü araçlarının kullanımını üzerine olan projeleri ile ilk prototiplerinde iki önemli başarıyı sağlamış bulunmaktadırlar. Birincisi manuel olarak kullanılan araç yüklenen görev yerine otonom olarak gidebilmekte, ikincisi ise aracın güzergâh üzerindeki işaretli noktadan en az iki farklı derinlikten su numunesini başarılı bir şekilde alabilmesidir. Bu proje ile büyük su alanlarının otonom olarak izlenmesi maliyet azalmasına ve zamansal anlamda işlemlerin kısalmasına yol açmaktadır. 

Etkinliğe katılan projeler arasında yapılan değerlendirmeler sonrasında öğrencilerimiz mansiyon ödülü kazanmışlardır. Tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

 
HIZLI ERİŞİM

instagram